e-Lampiran A

Butir Diri Pegawai
 

Alt+R : tukar antara Alamat
Butir Lawatan
Butir Diri Waris


Alt+P : salin dari alamat rumah pegawai